podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, společnost ALBI Česká republika a.s., IČ: 497 08 368, se sídlem Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943 (dále jen „ALBI“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

 

Správce vašich osobních údajů

 
Obchodní firma: ALBI Česká republika, a.s.
IČ: 497 08 368
Sídlo: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943
 
Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese gdpr@albi.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.
 

Zpracovávané soubory cookies

 

Naše webové stránky zpracovávají následující cookies:

 • Technické cookies – bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek – tyto cookies nemohou být vypnuty a nevyžadují souhlas uživatele.
 • Analytické cookies – shromažďují  statistické informace o využívání webových stránek (zdroje návštěv, oblíbenost stránek apod.), údaje jsou agregované a tedy anonymní. Analytické cookies neobsahují osobní údaje. Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče.
 • Preferenční cookies – umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, přihlašovací údaje, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte) a na základě toho zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Funkční cookies mohou obsahovat osobní údaje (např. přihlašovací údaje). Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Pokud tyto cookies zakážete, některé funkce webových stránek nemusí pracovat správně.
 • Marketingové cookies – slouží k cílení reklam a vytváření remarketingových seznamů. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz. Souhlas uživatele se zpracováním těchto cookies lze odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče.
 

Účel zpracování osobních údajů v rámci souborů cookies

 

Účelem zpracování cookies je zajištění fungování webových stránek, zapamatování si přihlašovacích údajů a dalších informací, které zvyšují komfort užívání webových stránek, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu a cílení reklamy. Ucelený přehled využívaných souborů cookies je uveden níže.

 
 
 
 

Právní základ zpracování osobních údajů

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci souborů cookies je oprávněný zájem u nezbytných cookies a Váš souhlas u cookies funkčních, výkonnostních a marketingových.

 

 

Odvolání souhlasu prostřednictvím nastavení prohlížeče

 

Souhlas s použitím souborů cookie vyjadřuje uživatel našich webových stran prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Tento souhlas může být prostřednictvím nastavení prohlížeče i odvolán.

Chcete-li zakázat soubory cookie, musíte změnit nastavení prohlížeče webových stránek a odmítnout soubory cookie. Postup odmítnutí cookies se liší podle používaného prohlížeče. Podrobnosti o tom, jak zakázat soubory cookie pro nejpopulárnější prohlížeče, jsou uvedeny níže 

 
 

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 
 

Předávání Vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, DoubleClick a YouTube provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook se sídlem Menlo Park, California, USA, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  Seznam všech zpracovatelů společnosti ALBI je dostupný zde.

 
 

Způsob zpracování osobních údajů

 
Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.
 
 

Ochrana Vašich údajů

 
V ALBI přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 
 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

 
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
 
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů 
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku.
 
Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu gdpr@albi.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 
Společnost ALBI nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 

Účinnost

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies jsou platné od 1. 7. 2022 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.
 
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.